#

INTELIGENTNÍ NEBO KONVENČNÍ?

Inteligentní instalace v domácnostech i ve firmách nejsou budoucností, ale současností. Pokud od svého bydlení očekávám úsporu provozních nákladů, komfort a schopnost přizpůsobovat se změnám požadavků, je pro mne inteligentní instalace tou správnou volbou.inteligentni_dum_1

Přesto existují domy, byty a výrobní komplexy, kterým inteligentní elektroinstalaci vřele nedoporučujeme. Je vhodné navštívit odborníka, prodiskutovat možnosti, které nabízí konvenční instalace, inteligentní instalace a především svoje potřeby a požadavky. Na základě těchto požadavků je potom možné zpracovat rámcový projekt a odhadnout cenovou hladinu.

Níže naleznete několik informací pro srovnání systémů a několik důvodů, proč pro chytrou instalaci volíme nejčastěji standard KNX.
1. Pro malé byty a rodinné domy doporučujeme raději konvenční instalaci. I v rámci standardní elektroinstalace umíme dopřát uživateli komfort stmívání světel, ovládání celých okruhů světel, vypínatelné zásuvky 230V/50Hz, ovládání topení, žaluzií, službu elektronického vrátného, zabezpečení, kamerový systém, požární signalizaci či speciální vyhodnocování (teplota/vlhkost/CO2 atd.).

2. Pro větší byty, rodinné domy a vily je inteligentní instalace vhodná tehdy, pokud chce uživatel centrálně ovládat jednotlivé funkce, využít k ovládání jednotlivých systémů tablet či chytrý telefon anebo pokud chce na dálku monitorovat či ovládat funkce svého bydlení. Jde také o významné zvýšení komfortu bydlení a užívání prostoru.

3. Pro sídla společností, kancelářské budovy, výrobní společnosti či rozsáhlé obytné komplexy chytré instalace vřele doporučujeme. Výjimkou jsou provozy bez požadavku na úsporu energií a s jednoduchými ovládacími stavy. Příkladem může být sklenářská či truhlářská dílna, ve které se spouštějí stroje pouze po dobu nezbytně nutnou, není třeba ovládat žaluzie, topení a vzduchotechniku, řada světel a lampička na přisvětlení jsou zapnuté či vypnuté.

4. Proč při výstavbě či rekonstrukci zvolit inteligentní sběrnicový systém? Důvodů je více. Jedním z hlavních je úspora a kontrola energií a komfort. Druhým je to, že ovladače (stmívače, vypínače, ovládání žaluzií atp.) jsou napájené nízkým napětím. Při polití vodou či neodborném rozebrání hrozí poškození ovladače, nehrozí ale škody na zdraví. Proto jsou inteligentní instalace zvláště vhodné i pro školy a školky, zdravotnická zařízení a zařízení péče o seniory.

image15. A proč tedy KNX? KNX je jediný otevřený systém se zaručenou zpětnou kompatibilitou vhodný pro menší instalace i rozsáhlé celky. Jde o decentralizovaný systém s centrálním ovládáním. V rozvaděči jsou umístěné všechny akční členy, které řídí stahování žaluzií, stmívání světel, topení, chlazení, ventilaci atd. Ovladačům (např. vypínačům) jsou potom jednotlivé funkce přiřazovány programově.

6. Programové přiřazení funkcí znamená, že vypínači u vstupních dveří mohou být přiřazené funkce ovládání světla ve vstupní hale, před domem, centrální vypnutí všech světel i spínaných zásuvek a např. i ovládání světel na galerii, uspání domu při odchodu (snížit teplotu, zasunout vybrané žaluzie, vypnout i zapomenutá světla, vypnout nebezpečné zásuvky, do kterých je připojen topinkovač nebo kávovar, …).

7. Ale proč tedy KNX a ne jiný „chytrý“ systém? KNX je zpětně kompatibilní. Můžete si být jisti, že pokud za 15 let zničíte vypínač, nový vypínač bude fungovat úplně stejně. Všechna zařízení užívaná v systému KNX procházejí přísným certifikačním procesem. Jeho výsledkem je to, že je možné bez nebezpečí použít v jedné instalaci zařízení různých výrobců. Tato zařízení navzájem komunikují ve standardu KNX.

8. Co je tedy KNX? KNX je celosvětově užívaný standard. KNX je také asociace, která se stará o to, aby všechny certifikované produkty systému KNX navzájem komunikovaly a byly programovatelného z jednoho prostředí. Odborníci dokážou využít zařízení různých výrobců; pokud jsou certifikované pro systém KNX, je možné je plně integrovat do jednoho uživatelsky přívětivého systému.

9. Není to nevyzkoušená novinka a chvilková móda? Systémy KNX jsou instalovány více než 24 let. Úplně nová zařízení lze připojit do „starých“ instalací a zajistit jejich plnou funkčnost. Asociace KNX vznikla spojením standardů EIB, EHS a BatiBUS. Již téměř půl století existují možnosti chytrého řízení budov. KNX spojilo výhody předchozích lokálních standardů.

10. Můžu systém někde vidět a vyzkoušet? Většina větších systémových integrátorů umožňuje navštívit předváděcí místnost, kde vám odborníci vysvětlí funkčnost systému a odpoví na vaše dotazy. Společnost HL system group nabízí nejen možnost vyzkoušet si zařízení v předváděcí místnosti, ale podělí se s vámi o reálné zkušenosti, protože kromě mnoha již realizovaných instalací je sídlo společnosti kompletně řízeno systémem KNX.

Dokument ke stažení zde.

<< Zpět na archiv novinek